Όροι συμμετοχής σε δοκιμές προϊόντων

9 Μαρτίου 2020

Παρακάτω θα βρείτε τους όρους συμμετοχής για την lebensstil.de εργαστήριο δοκιμών. (Στο εξής αναφέρεται ως «φορέας εκμετάλλευσης») Η lebensstil.de GmbH, προσφορές εγγεγραμμένοι χρήστες (εφεξής «κράτη» ονομάζεται) κατά καιρούς την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δοκιμές του προϊόντος.

Εφαρμογή / Ενέργεια Περιγραφή

Για μια δοκιμή του προϊόντος διαφημιστές για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν επιλεγμένους χρήστες του lebensstil.de να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του προϊόντος μέλη δοκιμή μπορούν να δημοσιεύουν δωρεάν τις δικές τους εισφορές (π.χ. Σχόλια, κριτικές, βαθμολογίες) και να συζητήσει με τα άλλα μέλη στην ενότητα σχόλιο.

Εγγραφή και συμμετοχή

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται ανάλογα με την ενέργεια, είτε αυτόματα είτε σε συνεργασία με τους εταίρους. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται μόνο στο εσωτερικό της Γερμανίας. Για τη δοκιμή του προϊόντος λαμβάνουν οι συμμετέχοντες λογαριασμού που έχουν εγγραφεί με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες μόνο. Ο ισχυρισμός ενός χρήστη να συμμετέχουν και σε επιλογή για τη δοκιμή των προϊόντων δεν υπάρχει. Λαμβάνοντας μέρος σε ένα δοκιμαστικό προϊόν δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η πληρωμή σε μετρητά ή μεταφοράς της συμμετοχής στις δοκιμές προϊόντων σε τρίτους.

Με την εγγραφή, το μέλος αποδέχεται αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και έρχεται μεταξύ του επιλεγμένου μέλους και την διαφημιστική εταιρεία σύμβαση για τη χρήση των υπηρεσιών προϊόντος / test test σε λειτουργία το μέλος παρέχονται δωρεάν. Ο χειριστής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της ως άνω συμφωνίας, αλλά εμφανίζεται μόνο ως μέσο για τη διαφήμιση της εταιρείας. Το επιλεγμένο μέλος και οι διαφημιστικές εταιρείες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση και την εκπλήρωση των μεταξύ τους κλειστά συμβόλαια. Ο χειριστής λειτουργεί εδώ μόνο υποστηρικτική.

Επιλεξιμότητας

Όλοι κατοικούν στη Γερμανία ανθρώπους που είναι κατά τη στιγμή της εγγραφής των 18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν. Εξαιρέσεις αποτελούν οι εργαζόμενοι της lebensstil.de και εμπλεκόμενων εταίρων και των αντιστοίχων μελών τους. Για να συμμετάσχετε στις δοκιμές των προϊόντων είναι απαραίτητο ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς. Ένα μέλος μπορεί να συμμετέχει ανά δοκιμή του προϊόντος μόνο μία φορά. Πολλαπλές εγγραφές θα διαγραφούν. Αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζική συμμετοχή τρίτων ή άλλων χειραγώγηση δεν επιτρέπονται.

Αξιολόγηση και χορήγηση των δικαιωμάτων

Το μέλος συμφωνεί σε αντάλλαγμα για την παροχή του προϊόντος δοκιμής για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν δοκιμής και εδώ για να αφήσει μια κριτική που προορίζεται για δημοσίευση στο lebensstil.de. Τα απαραίτητα αποκλειστικά δικαιώματα για την αξιολόγηση αναγνωρίζει το μέλος του αερομεταφορέα και της διαφημιστικής εταιρίας ελεύθερο χρόνο και τον χώρο, απεριόριστη χρήση και εκμετάλλευση του ενός. Το κράτος δηλώνει ρητώς ότι έχει όλα τα δικαιώματα και άδειες χρήσης για το περιεχόμενο που υποβάλλονται ή έχει ληφθεί και ότι η δημοσίευση του υλικού αυτού παραβιάζει με lebensstil.de χωρίς δικαιώματα τρίτων.

Τα σχόλια δημοσιεύονται lebensstil.de κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας δοκιμή του προϊόντος και τα σχόλια (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, συνδέσμους, βίντεο, κ.λπ.) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από lebensstil.de και κάνοντας σημείωση του ονόματος χρήστη ή την ονομασία του μειωθεί από lebensstil.de και τους πελάτες οι πράξεις: ( «Peter M. Από την Κολωνία» Ex) για την ενδεχομένως άλλα μέσα επικοινωνίας στο Διαδίκτυο και για την επικοινωνία όλων των ειδών, κυρίως για διαφημιστικούς σκοπούς και για σκοπούς εσωτερικής τεκμηρίωσης ή μεταχειρισμένα όνομα. Αυτό ισχύει και για τις δραστηριότητες προώθησης του πελάτη για το προϊόν αυτό.

Παραβίαση των όρων συμμετοχής

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μεμονωμένα πρόσωπα από τη συμμετοχή, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τέτοια. Όσο για την παραβίαση των όρων συμμετοχής, τεχνικές χειραγώγησης ή άλλες παράνομες ενισχύσεις.

Χρήση των προϊόντων δοκιμής

Τα προϊόντα της δοκιμής / δοκιμών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπως προβλέπεται από τους επιλεγμένους χρήστες και ιδίως δεν πωλεί την κατηγορία. Επίσης, απαγορεύει την πώληση ή την προσφορά είναι η δοκιμή των υπηρεσιών προϊόντος / δοκιμή στην online αρένα. Η ευθύνη για τις ζημίες που υπέστησαν οι συμμετέχοντες από κακή ή αθέμιτη χρήση δεν έχει ληφθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης, ούτε η διαφημιστική εταιρεία.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την εγγραφή σας για τη δοκιμή του προϊόντος, το κράτος συμφωνεί ρητώς ότι ο φορέας εκμετάλλευσης καταγράφονται τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση της δοκιμής του προϊόντος, την αποθήκευση και nutz και διαβιβάζονται για το σκοπό της εκτέλεσης δοκιμές προϊόντων από τους εταίρους της συνεργασίας. Η συνέχιση της χρήσης για διαφημιστικούς σκοπούς μόνο με την προηγούμενη συμφωνία. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας.

Ολοκλήρωση δοκιμές προϊόντων

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη δοκιμή του προϊόντος ανά πάσα στιγμή για την αιτία χωρίς προειδοποίηση ή διακοπής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους λόγους που διαταράσσουν την προγραμματισμένη πορεία της δοκιμής του προϊόντος ή θα απέτρεπε.

Ευθύνη

Η ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης για παραβάσεις των επιλεγέντων μελών ή τους διαφημιστές από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των μελών και των συμβάσεων διαφημιστές αποκλείεται.

Η ευθύνη του φορέα - για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα - υπάρχει μόνο όταν ζημιά ήταν η επίτευξη του τρόπο σκοπό να τίθεται σε κίνδυνο που προκαλείται από την υπαίτια παράβαση συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωσης) σε ένα ή προκλήθηκε από σκόπιμη ή βαριά αμέλεια.

Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο για την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων χωρίς δόλο ή βαριά αμέλεια του παρόντος, η ευθύνη περιορίζεται στο βαθμό στον οποίο εμφάνιση του χειριστή κατά τη σύναψη της σύμβασης, λόγω των γνωστών γεγονότων τους υπολογίζεται συνήθως αυτή τη στιγμή. Οι παραπάνω περιορισμοί και εξαιρέσεις δεν ισχύουν για υπαίτια βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, αιτήσεις αποζημίωσης βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση υποχρέωσης εγγύησης συμβατικώς συμφωνηθείσα πταίσματος ή αν ο ενδιαφερόμενος περίσταση ευθύνη αποδεικτικό ήταν δολίως απέκρυψε. Αν η ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης αποκλείεται γι 'αυτή την εξαίρεση ή τον περιορισμό, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των οργάνων, των εργαζομένων, των εκπροσώπων και παραγόντων.

Άλλος

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις και ολόκληρη η έννομη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων και του lebensstil.de GmbH υπόκεινται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η απόφαση των δικαστών να συμμετέχουν σε δοκιμές του προϊόντος αποκλείεται.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Συμμετοχής ή η ισχύς των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, δεν θίγονται.

Οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις lebensstil.de. Εφαρμογή